คู่มือการพัฒนาหลักสูตร
       สถานศึกษารายวิชาเลือก
       หลักสูตร กศน.พ.ศ.2551

คู่มือ กพช.
คู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2544
คู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
คู่มือการเรียน ปวช.
ประเมินเทียบระดับการศึกษา
คู่มือปฏิบัติการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ(ศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชน)  
แนวทางการจัดทำเอกสาร
การสรุปผลจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
รูปแบบหนังสือเรียน กศน.
แหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงการใช้
   แหล่งเรียนรู้

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอบ้านโพธิ์์
อำเภอบางคล้า
อำเภอพนมสารคาม
อำเภอแปลงยาว
อำเภอสนามชัยเข
อำเภอบางปะกง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
อำเภอราชสาส์น
อำเภอท่าตะเกียบ
อำเภอคลองเขื่อน
ลิงค์ห้องสมุดประชาชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอบ้านโพธิ์์
อำเภอบางคล้า
อำเภอพนมสารคาม
อำเภอแปลงยาว
อำเภอสนามชัยเข
อำเภอราชสาส์น
อำเภอท่าตะเกียบ
อำเภอคลองเขื่อน
"เฉลิมราชกุมารี" อ.บางปะกง
วิบูลลักสม์ อ.บางน้ำเปรี้ยว

   เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 57 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ กศน.อำเภอสนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง จัดโครงการเทศกาลมหาสงกรานต์ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ณ อบต.ตำบลลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดการประกวดเทพีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้สูงอายุ และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน   อ่านต่อ  

  เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 57 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมกับ กศน.อำเภอแปลงยาว พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบล ครูศรช. บรรณารักษ์ห้องสมุด  จัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนขึ้น ณ วัดเนินไร่ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ รวมถึงสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้บริการ  อ่านต่อ 

  ในวันที่ 10 เม.ย. 57 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดงานวันสงกรานต์โดยใช้ชื่อว่า  “สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว วันสงกรานต์  ปีใหม่ไทย”  ณ บริเวณลานแปดริ้ว  สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม  การละเล่นพื้นบ้าน  สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ผู้บริหารและข้าราชการผู้ใหญ่ของชาว กศน.แปดริ้ว โดยมีท่านผู้เชี่ยวชาญกุลธร  เลิศสุริยะกุล เป็นประธาน   อ่านต่อ 

  เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 57 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายสมิง  เสมียนรัมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรานางวิบูลผล  พร้อมมูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้วพร้อมคณะ ร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่ซึ่งย้ายมาจากสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา คือ นางสุทิศา  ซุ่นคง ตำแหน่งผอ.กศน.อำเภอ   อ่านต่อ  
วันที่ 2 เม.ย. 57 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นายสมิง  เสมียนรัมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา นำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมการสาธิตอาชีพ เข้าร่วมงานโครงการ  “เสน่ห์วิถีไทยเมืองแปดริ้ว” ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 57 กศน.แปดริ้ว ร่วมกับ กศน.อำเภอสนามชัยเขต นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกิจกรรม งานมหกรรมการแข่งขันกีฬาไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว โดยมี
พล.ต.ต.ประพันธ์ จันทร์เอม รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานเปิดงาน   อ่านต่อ   
วันที่ 28 มี.ค. 57 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สำนักงานงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาธิปไตย  เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันอาทิตย์ที่ 30 มี.ค. 57 โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานปล่อยแถว ณ บริเวณหน้าศาลาไทย(จัตุรมุข)  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  อ่านต่อ 

  วันที่  20 มี.ค. 57 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมกับ กศน.อำเภอบางคล้า นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ วัดบางกระเจ็ด ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า โดยมีนายอนุกูล 
ตังคณานุกูลชัย
 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อ่านต่อ 

   วันที่ 21 มี.ค. 57 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานวิชาการแสดงผลงานของนักเรียน ของโรงเรียนวัดเกาะ ตำบลบางเตย โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก  อ่านต่อ    

 ข่าวประชาสัมพันธ์


การเสวนา เรื่องห้องสมุดประชาชน กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน 
การอบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ GURU Online ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รุ่น ๒/๒๕๕๔
กศน.อำเภอท่าตะเกียบ ได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.ปี 53 ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนท่าตะเกียบ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล กศน.ให้ประชาชนในอำเภอท่าตะเกียบได้รับข่าวสาร กศน.   อ่าน 


 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลดงน้อย
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ   
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลหนองแหน
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลสาวชะโงก
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลทุ่งพระยา
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
                พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางกะไห
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลหัวสำโรง
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลหนองไม้แก่น
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลท่าตะเกียบ
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลคลองเขื่อน
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา  อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางตีนเป็ด
จ.ฉะเชิงเทรา  อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางกะเจ็ด
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 
การตั้งกระทู้ใหม่ให้คลิกที่ ที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะ                                           
 
 

นายกุลธร  เลิศสุริยะกุล
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา


    ตัวอย่างการทำหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำแนวใหม่  

    ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตร

 มุมหนังสือ
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอบ้านโพธิ์์
อำเภอบางคล้า
อำเภอพนมสารคาม
อำเภอแปลงยาว
อำเภอสนามชัยเข
อำเภอบางปะกง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
อำเภอราชสาส์น
อำเภอท่าตะเกียบ
อำเภอคลองเขื่อน

ทำไมต้องเป็นนครแห่งการอ่าน?
รายงานผลการวิเคราะห์การบันทึกรักการอ่าน
สรุปผลที่สำคัญ
  การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554
สรุปสำหรับผู้บริหาร  การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554
แบบรายงานผลการพัฒนากลไกขับเคลื่อน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน
รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็นแหล่งแรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครนครแห่งการอ่าน
สรุปผลการดำเนินงาน ฉะเชิงเทรา นครแห่งการอ่าน ปี 2553
ประกวดมุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านดีเด่น
นครแห่งการอ่าน


หลักสูตรกระเป๋าถัก
หลักสูตรกะลามะพร้าว
หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร
หลักสูตรดอกไม้ไฟประดับ
หลักสูตรปลาหยอง
หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
หลักสูตรเสริมรากต้นไม้
หลักสูตรอาหารจานเดียว
  
   

สำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 283 ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 0-3898-1619 โทรสาร 0-3898-1620   www.padrew.net ,