คู่มือการพัฒนาหลักสูตร
       สถานศึกษารายวิชาเลือก
       หลักสูตร กศน.พ.ศ.2551

คู่มือ กพช.
คู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2544
คู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
คู่มือการเรียน ปวช.
ประเมินเทียบระดับการศึกษา
คู่มือปฏิบัติการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ(ศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชน)  
แนวทางการจัดทำเอกสาร
การสรุปผลจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
รูปแบบหนังสือเรียน กศน.
แหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงการใช้
   แหล่งเรียนรู้

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอบ้านโพธิ์์
อำเภอบางคล้า
อำเภอพนมสารคาม
อำเภอแปลงยาว
อำเภอสนามชัยเข
อำเภอบางปะกง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
อำเภอราชสาส์น
อำเภอท่าตะเกียบ
อำเภอคลองเขื่อน
ลิงค์ห้องสมุดประชาชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอบ้านโพธิ์์
อำเภอบางคล้า
อำเภอพนมสารคาม
อำเภอแปลงยาว
อำเภอสนามชัยเข
อำเภอราชสาส์น
อำเภอท่าตะเกียบ
อำเภอคลองเขื่อน
"เฉลิมราชกุมารี" อ.บางปะกง
วิบูลลักสม์ อ.บางน้ำเปรี้ยว

ll ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ดูรายชื่อ
ll เรื่อง ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศส่วนราชการ (รถตู้)

นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและครื่องพิมพ์และเปิดการอบรม การใช้คอมพิวเตอร์ ตามการจัดบริการทางการศึกษาพิเศษ จากงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ให้กับครูผู้สอนคนพิการ ในสังกัด  อ่านต่อ    

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 57  นายเดชา  ใจยะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนคนพิการที่อุทิศตนและเสียสละ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับคนพิการ อ่านต่อ  

  วันที่ 22 ธ.ค. 57  นายอนุชา  พงษฺ์เกษม  ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมประชุมในการวางแผนในการดำเนินงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา  ณ หมู่ 3.  ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม   อ่านต่อ 

 วันที่ 19 ธ.ค. 57 นายบรรลือศักดิ์  สิตตานนท์   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนางานด้านสารบรรณ โดย นายอนันท์ เฟื่องทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมโครงการพัฒนางานด้านสารบรรณ จำนวนกว่า 50 ท่าน  อ่านต่อ 

นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมงานร่วมแสดงความยินดีกับท่านชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  อ่านต่อ 
  วันที่ 9 ธ.ค. 57 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาจากสถานศึกษาทั้ง 11 แห่ง จำนวนกว่า 300 คน  เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอรัปชัน ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยความร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ บริเวณศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา   อ่านต่อ 
  วันที่ 7 ธ.ค. 57 นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์ ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวอัจฉรา ธัญยาธีรพงษ์ นักวิชาการศึกษา นิเทศการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ โดยใช้สื่อรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(ETV) ของ กศน.อำเภอคลองเขื่อน โดยมีนางประทีปธูปหอม หน่วยนิเทศภายในของ กศน.อำเภอคลองเขื่อนร่วมนิเทศในครั้งนี้ด้วย   อ่านต่อ   
วันที่7 ธ.ค. 57 นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์ ศึกษานิเทศก์และนางสาวอัจฉรา ธัญยาธีรพงษ์ นักวิชาการศึกษา คณะนิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นิเทศการจัดค่ายค่านิยม 12 ประการของ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน.จำนวน 110 คน วิทยากรคือครูแกนนำที่ได้รับการอบรมนำมาขยายผลต่อในระดับอำเภอ โดยปรับหลักสูตรใหัครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 12 หัวข้อ  อ่านต่อ

 นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์ ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงาน "มหัศจรรย์ของดี วิถีชุมชนเมืองแปดริ้ว" ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้   อ่านต่อ 

  เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 57 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวอัจฉรา ธัญยาธีรพงษ์ นักวิชาการศึกษา นิเทศการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ โดยใช้สื่อรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(ETV) ของ กศน.อำเภอสนามชัยเขต โดยมีนางอุบล ดีรัศมี ผอ.กศน.อำเภอสนามชัยเขต นางเตือนจิตร ราศีมีน ครู คศ.3 และนางสาวศิริพร สุริวงค์ บรรณารักษ์ ของ กศน.อำเภอสนามชัยเขต ร่วมนิเทศในครั้งนี้ด้วย  อ่านต่อ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ  ดูรายชื่อ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศส่วนราชการ (รถตู้)  อ่านต่อ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ  คลิกดูรายชื่อ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ จากเดิมวันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2557 เป็นวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. 

ดาวน์โหลด เเผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
  อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศส่วนราชการ ขนาด 12 ที่นั่ง(รถตู้)  อ่านต่อ  
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
   อ่านต่อ    
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ศรช. ประจำปีงบประมาณ 2557    อ่านต่อ  
  สูจิบัตร มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4  อ่านต่อ 
  กำหนดการพิธีเปิด- ปิด การแข่งขัน “มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4   อ่านต่อ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล (ครู ศรช.)  อ่านต่อ   
  ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อรับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  อ่านต่อ   
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  อ่านต่อ   
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก ครูศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล (ครู ศรช.)  อ่านต่อ   

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ 1.5   อ่านต่อ 
     แบบติดตามศูนย์ฝึก 57 อำเภอ
     แบบที่ 2 กศน.
     รายงานตามตัวชี้วัด1.5
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป   อ่านต่อ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล (ครู ศรช.) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  อ่านต่อ  
การเสวนา เรื่องห้องสมุดประชาชน กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน 
การอบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ GURU Online ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รุ่น ๒/๒๕๕๔
กศน.อำเภอท่าตะเกียบ ได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.ปี 53 ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนท่าตะเกียบ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล กศน.ให้ประชาชนในอำเภอท่าตะเกียบได้รับข่าวสาร กศน.   อ่าน 


 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลดงน้อย
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ   
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลหนองแหน
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลสาวชะโงก
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลทุ่งพระยา
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
                พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางกะไห
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลหัวสำโรง
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลหนองไม้แก่น
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลท่าตะเกียบ
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลคลองเขื่อน
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา  อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางตีนเป็ด
จ.ฉะเชิงเทรา  อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางกะเจ็ด
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 
การตั้งกระทู้ใหม่ให้คลิกที่ ที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะ                                           
 
 

นายอนุชา  พงษ์เกษม 
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา


นายสมิง เสมียนรัมย์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา


  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 15 ฝ่าย
  ตารางกิจกรรมนอกสถานที่
  รายการสิ่งของนำไปวันชุมนุม


    ตัวอย่างการทำหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำแนวใหม่  
    ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตร
 มุมหนังสือ
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอบ้านโพธิ์์
อำเภอบางคล้า
อำเภอพนมสารคาม
อำเภอแปลงยาว
อำเภอสนามชัยเข
อำเภอบางปะกง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
อำเภอราชสาส์น
อำเภอท่าตะเกียบ
อำเภอคลองเขื่อน

ทำไมต้องเป็นนครแห่งการอ่าน?
รายงานผลการวิเคราะห์การบันทึกรักการอ่าน
สรุปผลที่สำคัญ
  การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554
สรุปสำหรับผู้บริหาร  การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554
แบบรายงานผลการพัฒนากลไกขับเคลื่อน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน
รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็นแหล่งแรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครนครแห่งการอ่าน
สรุปผลการดำเนินงาน ฉะเชิงเทรา นครแห่งการอ่าน ปี 2553
ประกวดมุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านดีเด่น
นครแห่งการอ่าน


หลักสูตรกระเป๋าถัก
หลักสูตรกะลามะพร้าว
หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร
หลักสูตรดอกไม้ไฟประดับ
หลักสูตรปลาหยอง
หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
หลักสูตรเสริมรากต้นไม้
หลักสูตรอาหารจานเดียว
  
   

สำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 283 ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 0-3898-1619 โทรสาร 0-3898-1620   www.padrew.net ,