คู่มือการพัฒนาหลักสูตร
       สถานศึกษารายวิชาเลือก
       หลักสูตร กศน.พ.ศ.2551

คู่มือ กพช.
คู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2544
คู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
คู่มือการเรียน ปวช.
ประเมินเทียบระดับการศึกษา
คู่มือปฏิบัติการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ(ศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชน)  
แนวทางการจัดทำเอกสาร
การสรุปผลจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
รูปแบบหนังสือเรียน กศน.
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถม
ภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ตอนต้น
ภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ปลาย
คู่มือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน
 
แหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงการใช้
   แหล่งเรียนรู้

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอบ้านโพธิ์์
อำเภอบางคล้า
อำเภอพนมสารคาม
อำเภอแปลงยาว
อำเภอสนามชัยเข
อำเภอบางปะกง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
อำเภอราชสาส์น
อำเภอท่าตะเกียบ
อำเภอคลองเขื่อน
ลิงค์ห้องสมุดประชาชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอบ้านโพธิ์์
อำเภอบางคล้า
อำเภอพนมสารคาม
อำเภอแปลงยาว
อำเภอสนามชัยเข
อำเภอราชสาส์น
อำเภอท่าตะเกียบ
อำเภอคลองเขื่อน
"เฉลิมราชกุมารี" อ.บางปะกง
วิบูลลักสม์ อ.บางน้ำเปรี้ยว

   วันอังคารที่ 28 กค 58 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอบางปะกง จัดกิจกรรมรักภาษาไทยกับวันสำคัญทางศาสนา  จัดกิจกรรมเรียนรู้วันสำคัญทางศาสนา วันอาฬสาหบูชา-วันเข้าพรรษา   อ่านต่อ    

    วันที่ 28 ก.ค. 58 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และ กศน.ตำบลบางตีนเป็ด และสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราร่วม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ประกวดคัดไทยคุณธรรม 12 ประการ  สุภาษิต  คำพังเพย  สำนวนไทยน่ารู้ บันทึกการอ่าน พร้อมรถบัสเคลื่อนที่) ณ ร.ร.วัดดอนทอง มีผู้เข้ากิจกรรม จำนวน 100 คน    อ่านต่อ 

   วันที่ 28 ก.ค. 58 กศน.อำเภอสนามชัยเขต โดย กศน.ตำบลลาดกระทิง ร่วมกับ กศน.ตำบลคู้ยายหมี จัดโครงการเปิดโลกกว้างสู่แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดหมวดหมู่หนังสือ ระบบทศนิยมดิวอี้ โดยมีการติดตามการดำเนินโครงการโดย นางอุบล ดีรัศมี ผอ.กศน.อำเภอสนามชัยเขต     อ่านต่อ    

  วันศุกร์ที่ 24 ก.ค. 58 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแปลงยาว จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัวสำโรง ด้วยการเล่านิทานคุณธรรมสนุกๆ สอดแทรกค่านิยมเรื่องความกตัญญูและความประหยัด และเด็กๆ ช่วยกันทำศิลปะประดิษฐ์กระปุกออมสินนำกลับไปออมกันค่ะ   อ่านต่อ     

บรรณารักษ์ห้องสมุดอำเภอราชสาส์น สาธิตการทำสลามไร้สารบอแรกซ์ จากกาวและแป้งหอมศรีจันทร์ สลามหรือน้ำลายเอเลี่ยน ของเล่นสุดฮิตของเด็กๆ แต่หากซื้อตามท้องตลาด จะทำมาจากบอแรกซ์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้   อ่านต่อ  
  วันที่ 22 ก.ค.58 เวลา 13.00-14.00 น. สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว นำโดย รองผอ.อธิจิต  อาภรพงษ์ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบรรณารักษ์ จำนวน 30 คน มาศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมสารคาม โดยมี ผอ.บังอร ฝ่ายสัจจา และบรรณารักษ์ ครู กศน.อำเภอพนมสารคาม ให้การต้อนรับ    อ่านต่อ  
วันที่ 21 ก.ค. 58 กศน.ตำบลคลองเปรง ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ นำรถบัสโมบายเคลื่อนที่ฯ จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ณ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับการต้อนรับ และให้ความสนใจ กับกิจกรรมดีๆ ของ กศน. เป็นอย่างดียิ่ง  อ่านต่อ  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอบางคล้า ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)  ณ วัดใหม่คูมอญ  ม.3 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้มีการสาธิตอาชีพ และมีรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่จาก สนง.กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา มาร่วมจัดกิจกรรม   อ่านต่อ 

  วันที่ 16 ก.ค. 58 กศน.อำเภอสนามชัยเขต โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอสนามชัยเขต ร่วมกับ กศน.ตำบลคู้ยายหมี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่มีกิจกรรมเล่านิทาน  ณ โรงเรียนเทศบาลบางมะเฟือง ม. 1 ต.คู้ยายหมี  อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 53 คน   อ่านต่อ 

    วันที่ 15 ก.ค.58 เวลา 09.00-11.00 น. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้กับ นร.ชั้นประถมปีที่ 5 ร.ร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จำนวน 34 คน โดยมี อ.สกุลรัตน์ ทิพย์รงค์ พาคณะนร.มาเข้าร่วมกิจกรรม     อ่านต่อ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  อ่านรายละเอียด  
ประกาศ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสารบ้านหนังสืออัจฉริยะ  อ่านรายละเอียด  
ประกาศ ศูนย์ กศน.บางน้ำเปรี้ยว เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  อ่านรายละเอียด  
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  อ่านรายละเอียด  
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ่านรายละเอียด   
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ  ดูรายชื่อ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศส่วนราชการ (รถตู้)  อ่านต่อ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ  คลิกดูรายชื่อ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ จากเดิมวันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2557 เป็นวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. 

ดาวน์โหลด เเผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
  อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศส่วนราชการ ขนาด 12 ที่นั่ง(รถตู้)  อ่านต่อ  
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
   อ่านต่อ    
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ศรช. ประจำปีงบประมาณ 2557    อ่านต่อ  
  สูจิบัตร มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4  อ่านต่อ 
  กำหนดการพิธีเปิด- ปิด การแข่งขัน “มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4   อ่านต่อ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล (ครู ศรช.)  อ่านต่อ   
  ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อรับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  อ่านต่อ   
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  อ่านต่อ   
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก ครูศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล (ครู ศรช.)  อ่านต่อ   

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ 1.5   อ่านต่อ 
     แบบติดตามศูนย์ฝึก 57 อำเภอ
     แบบที่ 2 กศน.
     รายงานตามตัวชี้วัด1.5
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป   อ่านต่อ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล (ครู ศรช.) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  อ่านต่อ  
การเสวนา เรื่องห้องสมุดประชาชน กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน 
การอบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ GURU Online ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รุ่น ๒/๒๕๕๔
กศน.อำเภอท่าตะเกียบ ได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.ปี 53 ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนท่าตะเกียบ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล กศน.ให้ประชาชนในอำเภอท่าตะเกียบได้รับข่าวสาร กศน.   อ่าน 


 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลดงน้อย
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ   
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลหนองแหน
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลสาวชะโงก
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลทุ่งพระยา
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
                พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางกะไห
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลหัวสำโรง
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลหนองไม้แก่น
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 พิธีเปิด    
กศน.ตำบลท่าตะเกียบ
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลคลองเขื่อน
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา  อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางตีนเป็ด
จ.ฉะเชิงเทรา  อ่านต่อ
พิธีเปิด    
กศน.ตำบลบางกะเจ็ด
จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 
การตั้งกระทู้ใหม่ให้คลิกที่ ที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะ                                           
 
 

นายอนุชา  พงษ์เกษม 
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา


นายสมิง เสมียนรัมย์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
    ตัวอย่างการทำหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำแนวใหม่  
    ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตร
 มุมหนังสือ
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอบ้านโพธิ์์
อำเภอบางคล้า
อำเภอพนมสารคาม
อำเภอแปลงยาว
อำเภอสนามชัยเข
อำเภอบางปะกง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
อำเภอราชสาส์น
อำเภอท่าตะเกียบ
อำเภอคลองเขื่อน

ทำไมต้องเป็นนครแห่งการอ่าน?
รายงานผลการวิเคราะห์การบันทึกรักการอ่าน
สรุปผลที่สำคัญ
  การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554
สรุปสำหรับผู้บริหาร  การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554
แบบรายงานผลการพัฒนากลไกขับเคลื่อน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน
รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็นแหล่งแรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครนครแห่งการอ่าน
สรุปผลการดำเนินงาน ฉะเชิงเทรา นครแห่งการอ่าน ปี 2553
ประกวดมุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านดีเด่น
นครแห่งการอ่าน


หลักสูตรกระเป๋าถัก
หลักสูตรกะลามะพร้าว
หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร
หลักสูตรดอกไม้ไฟประดับ
หลักสูตรปลาหยอง
หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
หลักสูตรเสริมรากต้นไม้
หลักสูตรอาหารจานเดียว
  
   

สำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 283 ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 0-3898-1619 โทรสาร 0-3898-1620   www.padrew.net ,