โครงการทำดีเพื่อพ่อให้การเรียนรู้นักเรียน

 


            เมื่อวันพุธที่  24  สิงหาคม  2554  สำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา  ธัญญาธีรพงษ์, นางสาวศิริรัตน์  เฟื่องทอง, นางสาวฐิตารีย์  สุโอ๊ะ ไปร่วมงานโครงการทำดีเพื่อพ่อเนื่องในวโรกาสที่มีพระชนมายุ 84 พรรษาโดย ให้ความแก่รู้นักเรียน ในเรื่องศิลปะเพื่อชีวิต และเกษตรเพื่อชีวิต  ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์เกษตร สปก ตำบลเทพราช  อำเภอบ้านโพธิ์  ซึ่งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวเป็นเครือข่ายการทำงานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์  โดยมีนายขวัญชัย  รักธรรม  เป็นภูมิปัญญาที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการทำนาข้าว  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 โรงเรียนได้แก่  โรงเรียนวัดคลองสวน  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ  ซึ่งนายขวัญชัย  กล่าวว่า  ขณะนี้ตนกำลังรวบรวมตำหรับยาไทย 84 ตำหรับ, ภูมิปัญญา  84 อย่าง, พุทธสุภาษิตไทย 84 สุภาษิต เพื่อจัดทำและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ และยังรับปรึกษาด้านการเกษตรฟรี  ซึ่งเป็นแนวทางการทำความดีเพื่อพ่อของนายขวัญชัย ที่สามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้