กศน.แปดริ้วร่วมส่งเสริมการอ่าน บูรณาการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่กศน.บ้านโพธิ์


 


        สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ออกให้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ อบต.บางกรูด กศน.อำเภอบ้านโพธิ์และกศน.ตำบลบางกรูด  จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  เมื่อวันอังคารที่  18 เมษายน พ.ศ.2555  ณ ศาลาประชม  อบต,บางกรูด ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอ่านการให้กับเด็ก / เยาวชนและประชาชน  ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก / เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ   การพับดอกกุหลาบจากใบเตย การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม การการฝึกทักษะ  เกมส์บิงส์โกอาเซียน ระบายสีจากปูนพลาสเตอร์  กิจกรรมรักการอ่าน การเปิดสารคดี และบริการสืบค้นข้อมูลจาก INTERNET เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้
        ซึ่ง กศน. จังหวัดฉะเชิงเทราจะขับเคลื่อนให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นนครแห่งการอ่านเพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุน ปลูกจิตสำนึกในการรักการอ่านให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา