กศน.อำเภอพนมสารคามจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาคนพิการ 

            

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา กศน.อำเภอพนมสารคาม นำนักศึกษาคนพิการและผู้ปกครอง จำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาคนพิการ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในการงดเว้นค่าเข้าชมสวนสัตว์ ซึ่งคนพิการและผู้ปกครองส่วนใหญ่ รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นสัตว์หลากหลายชนิด อย่างใกล้ชิด จากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อรับทราบถึงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่เน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถประกอบอาชีพได้ และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก โอกาสนี้ยังได้นำผู้เข้าร่วมโครงการฯ สัมผัสชายหาดจอมเทียน พัทยา คนพิการส่วนใหญ่เพิ่งได้สัมผัสทะเลเป็นครั้งแรก มีอาการตื่นเต้น และสนุกสนานกับการเล่นทราย เล่นน้ำทะเล
          ซึ่งการจัดทัศนศึกษาในครั้งนี้ ได้สร้างความสุข  ความสนุกสนาน รวมทั้งได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เป็นอย่างยิ่ง ผู้ปกครองหลายๆ ท่าน กล่าวขอบคุณ กศน.อำเภอพนมสารคาม ที่จัดโครงการที่ดี มีประโยชน์สำหรับคนพิการ ที่ทำให้คนพิการได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานที่

 
 

                                                                                  นางสุภาพร นะมามะกะ /รายงาน